Netwerk Vulnerability Scanner

BlackIP biedt in samenwerking met Guardian360 een netwerk vulnerability scanner aan dat bestaat uit 8 network scanners. Deze network scanners zoeken naar network vulnerabilities of zwakke plekken, in de webapplicatie beveiliging of netwerkbeveiliging.

Netwerk Vulnerability Scanner
De ‘Canary’ van Guardian360 slaat alarm mocht er toch een hacker uw netwerk binnendringen, waarbij het Security Operations Center (SOC) de hacker vervolgens identificeert.

Pilot aanvragen

24/7 Netwerk Security Scan

Elke maand worden er vele kwetsbaarheden in systemen ontdekt en bedenken hackers steeds nieuwe manieren om systemen binnen te komen. Hierdoor is het van belang dat informatiebeveiliging als een doorlopend proces wordt gezien.

Werkwijze Guardian360

Guardian360 bestaat uit specialisten die jarenlange ervaring hebben binnen de informatiebeveiliging en webapplicatie ontwikkeling. Naast de voor de hand liggende certificeringen bezit Guardian360 ook de gerenommeerde OSCP certificering. Guardian360 voert regelmatig ‘penetration testen’ uit, waarbij nieuwe kennis wordt vertaald naar de automatische scanners.

Hacker alert

Het kan altijd een keer mis gaan, hoe goed uw netwerk ook in de gaten gehouden wordt. Hierdoor heeft Guardian360 de Hacker Alert ontwikkeld. Deze Hacker Alert signaleert verdacht netwerkverkeer en brengt u direct op de hoogte, met behulp van het Security Operations Center (SOC).

Een veilig netwerk? Start onze Scanner!

Netwerk vulnerability scanner in de praktijk

Het Guardian360 platform is in staat om te scannen volgens de ISO27002, NEN7510, OWASP, NCSC, BIG en Norea/DigiD normen.

De Compliancy audits van Guardian360 laten u zien in hoeverre u voldoet aan de voor u geldende regels op het gebied van informatiebeveiliging.

De Netwerk Vulnerability Scanner brengt continu kwetsbaarheden van uw netwerk in kaart, dat doet het van buitenaf en van binnenuit uw netwerk. Dit geeft u een doorlopend inzicht in aanwezige kwetsbaarheden en helpt u deze direct op te lossen.